รู้จักหะมาสและวิสัยทัศน์ของหะมาสโดยสรุป

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ชุดสูท

 

รู้จักหะมาสและวิสัยทัศน์ของหะมาสโดยสรุป 

1. หะมาส เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวของอิควาน อัล-มุสลิมูน (Muslim Brotherhood) หรือเป็นปีกข้างหนึ่งเลยก็ว่าได้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอิควาน อัล-มุสลิมูน เป็นขบวนการเคลื่อนไหวระดับโลก มีสาขาอยู่ในนานาประเทศ หรือเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

2. หะมาส เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการญิฮาด ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยแผ่นดินปาเลสไตน์จากการยึดครองของไซออนิสต์ มีเงื่อนไขหยุดยิงที่ชัดเจนและมีการพบปะเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงในการถอดถอนการยึดครองของไซออนิสต์ออกจากแผ่นดินปาเลสไตน์ เสมือนกับสนธิสัญญาฮุดัยบียะฮฺ

3.หะมาสมีความขัดแย้งและเป็นศัตรูต่อยิวไซออนิสต์อย่างชัดเจน มีพื้นที่ในการต่อสู้ที่ชัดเจนอยู่ในเขตปาเลสไตน์ และมียุทธวิธีการต่อสู้ทางการทหารอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อหน่วยรบอิซซุดดีน อัล-ก็อซซาม

4. หะมาส เป็นกลุ่มที่ดำเนินตามแนวทางอิสลามไม่ว่าจะเป็นการเมือง หลักศรัทธา เศรษฐศาสตร์ สังคม การตัรบียะฮฺ (อบรมขัดเกลา) ตุลาการ การปกครอง การเผยแพร่และการศึกษา ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นแขนขาของกลุ่มที่มีส่วนร่วมในสังคมนับสิบองค์กร

5. ความชอบธรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ของหะมาสจะอ้างอิงมาจากตัวบทหลักฐานผ่านการตัดสิน (ฟัตวา) จากผู้รู้ภายในเขตที่พวกเขาอาศัย (ปาเลสไตน์) และไม่ใช้แกนนำขบวนการเป็นผู้ตัดสิน

6. หะมาสมีส่วนร่วมทางการเมืองและเชื่อในการเปลี่ยนแปลงผ่านการมีส่วนร่วมโดยตรงในโครงสร้างของรัฐและมีองค์กรเป็นของตัวเอง มีการสรรหาผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองและมีส่วนร่วมในรัฐสภา มีรัฐบาลที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมาย การเข้าสู่ระบบการเมืองของหะมาส ทำให้หะมาสมีฐานะเทียบเท่ารัฐบาลหนึ่งของโลก จากการที่อิสมาอีล ฮะนียะฮฺ เคยได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของปาเลสไตน์

7. หะมาสมีความสัมพันธ์ที่เป็นบวกกับนานาประเทศและมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดบนพื้นฐานของความยุติธรรมที่มีต่อกัน

8. เหตุการณ์ในซีเรียหะมาสยืนอยู่ข้างฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างชัดเจน

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

อิควานุลมุสลิมูน (MuslimBrotherhood) (1) : อิควานเป็นกลุ่มแนวคิด?

อิควานุลมุสลิมูน (MuslimBrotherhood) (2) : หะมาส

ทำความรู้จัก 5 แกนนำ ที่มีอิทธิพลต่อหะมาส

ทำความรู้จัก 5 แกนนำ ที่มีอิทธิพลต่อหะมาส (2)

ทำความรู้จัก 5 แกนนำ ที่มีอิทธิพลต่อหะมาส (3)