Turkey

บันทึกจากตุรกีว่าด้วยผลประชามติถึงประชาธิปไตยไทย ตอนที่ 2

บันทึกจากตุรกีว่าด้วยผลประชามติถึงประชาธิปไตยไทย ตอนที่ 1

บันทึกจากตุรกีว่าด้วยผลประชามติถึงประชาธิปไตยไทย ตอนที่ 1§

ที่มา Patani Forum

อันวาร์ กอมะ*
 

 รูปภาพที่ 1ภาพโปสเตอร์ของฝ่ายรับ (Evet) ที่ Taksim อิสตันบูล 16/04/2017

ทำไมไอเอสยังไม่บุกตุรกี ??

Fauzan Ramli

อะไรคือเหตุผลที่ไอเอส(Islamic States)ยังไม่คิดจะพิชิตหรือทำสงครามกับประเทศตุรกีในเวลานี้

ทั้งๆที่ไอเอสนั้นมีชายแดนโดยตรงติดกับประเทศตุรกี ????