DSID

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560

 
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)  

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560

 

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560  

 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.

วางเพลิง 6 โรงเรียนในปัตตานี- DSID สรุปเหตุกันยายน ตาย 22 เจ็บ38

 

วางเพลิง 6 โรงเรียนในปัตตานี เสียหายหนัก บางโรงถูกเพลิงเผาวอดทั้งหลัง คาดเป็นการล้างแค้น DSID สรุปเหตุกันยายน รวม 56 เหตุ ยิงมากที่สุดเกินครึ่ง รวมเสียชีวิต 22 เจ็บ 38