เฟสบุก

ไอซีทีอินโดฯหวั่นเฟสบุกทำสังคมป่วน หลังเฟสบุกเข้าครอบงำทุกส่วนในสังคม

นายแซมซู แยะแยง สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา แปลและเรียบเรียง