เด็ก

สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: 11 ปี ของเด็กและเยาวชนในวังวนแห่งความรุนแรง

สุวรา แก้วนุ้ย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSID)
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

           

Save the Children มอบทุนให้ 10 องค์กร ทำโครงการเด็กเพื่อหนุนเสริมสันติวิธีในชายแดนใต้

องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children เปิดตัว 10 องค์กรรับทุนสหภาพยุโรปทำโครงการเด็กและชุมชนเพื่อหนุนเสริมสันติวิธีในชายแดนใต้ ระยะเวลา 2 ปี โดยหวังให้ภาคประชาสังคมเข้าใจและมีศักยภาพในการปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนกับชุมชนและภาครัฐ ผู้ว่าฯยังห่วงการทำงานขององค์กรระหว่างประเทศ

เปิดใจเยาวชน‘บ้านแยะ’รามัน ทำไมอยากเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่

ใครว่าเยาวชนทำโครงการไม่ได้อาจคิดผิด เปิดใจเยาวชน‘บ้านแยะ’ รามัน ทำไมอยากเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ พร้อมเสนอโครงการครอบครัวแสนสุขห่วงใยเยาวชน ชี้โครงการ ช.ช.ต.มาเติมเต็มพลังเยาวชนที่มีอยู่แล้ว เผยหลายวิธีการดึงเยาวชนให้กลับใจ ไม่เคยใช้วิธีบังคับ แต่ใช้เพื่อนช่วยเพื่อน ชี้อนาคตยังไม่สายถ้าจะกลับใจ

สมาคมสันติภาพนำ 16 องค์กรรณรงค์'พื้นที่ปลอดภัย หยุดความรุนแรงต่อเด็ก' เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สมาคมเพื่อสันติภาพนำเครือข่ายเด็ก 16 องค์กรร่วมเดินรณรงค์'พื้นที่ปลอดภัย หยุดความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน' เนื่องในเด็กแห่งชาติที่ปัตตานี วงเสวนาชี้บทบาทเด็กและเยาวชนกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ POSBO มุ่งเน้นเอกภาพบนความหลากหลาย สภาเด็กปัตตานีให้เด็กคุยกันเองแต่เชื่อมกับท้องถิ่น

กลุ่มเซากูน่าอบรม ‘ศิลปะบำบัดเยียวยาจิตใจ’ เด็กและผู้หญิงในชายแดนใต้

กลุ่มเซากูน่าจัดอบรมศิลปะบำบัดเยียวยาจิตใจเด็กและผู้หญิงในชายแดนใต้ โดยนักศึกษาศิลปะบำบัดนานาชาติแคนาดา ใช้ 5 ปฏิบัติการศิลปะสู่การผ่อนคลาย ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจออกมา

โต๊ะอิหม่ามชอบใจ 7ชุมชนเริ่มออกแบบกลไกคุ้มครองเด็ก ตั้งเป้า 2 ปีเกิดชุมชนต้นแบบ

มพด. อบรมตัวแทน 7 ชุมชน เริ่มออกแบบกลไกชุมชนคุ้มครองเด็ก ให้เด็กทำผู้ใหญ่หนุน ตั้งเป้าเกิดชุมชนต้นแบบใน 2 ปี โต๊ะอิหม่ามชอบ เพราะทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เผย 3 เป้าหมายของกลไกชุมุชนคุ้มครองเด็ก เปิดคำสำคัญกลไกชุมชนปกป้องเด็ก คำสำคัญการมีส่วนร่วมของเด็ก และแนวทางจัดการของชุมชน

เด็กกว่าพันคนร่วมงาน A Beautiful Children Rights Day เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพสิทธิ

11 องค์กร เครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กร่วมจัดงานวันสิทธิเด็ก ในชายแดนใต้ A Beautiful Children Rights Day: Child protection ปีที่ 2 พร้อมมอบรางวัลกว่า 1,300 ชิ้น เผย 4 สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก เลขาฯ ศอ.บต.ขอให้เด็กอยู่ในหลักธรรมของศาสนา แถลงการณ์เรียกร้องทุกฝ่ายเคารพสิทธิเด็ก เด็ก“ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต”

“ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต” A Beautiful Children Rights Day: Child protection ปีที่ 2

“ขอเมืองที่ดีงามให้ฉันได้เติบโต” คำขอของเด็กในงาน A Beautiful Children Rights Day: Child protection ปีที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ อาคารกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

“ทำไมเยาวชนอยากฝึกการสื่อสาร(แบบใหม่)” ในงานอบรมMedia Facilitator

“ทำไมเยาวชนอยากฝึกการสื่อสาร(แบบใหม่)” อ่านเหตุผลพวกเขาจาก 4 ตัวแทนเยาวชนที่เข้าอบรมปฏิบัติการสื่อสาร Media Facilitator ลูฒร์ ยะพา กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ม.อ.ปัตตานี, รอบิอุ้ลอันวา ดูงอโบ๊ท กลุ่มดูแลเด็กกำพร้า Persatuan Sukarealawan, อิสฮัม หะยีอาแซ จากกลุ่มลูกเหรียง/ประธานสภานักเรียน จ.ยะลา, ปนัดดา ปานเกิด สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้