อเมริกา

มะกันٰ VS.โสมแดง ฝ่ายใดจะเป็นไก่อ่อน? (Chicken Strategy)

ช่วงนี้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีกำลังเผ็ดร้อนดุจกิมจิไม่ปาน เพราะทั้งอเมริกาภายใต้ทรัมป์และทั้งเกาหลีเหนือภายใต้คิมน้อยต่างก็ผลัดกันโชว์เขี้ยวเล็บกันอย่างดุเดือด มะกันเชือดไก่ในซีเรียโชว์ด้วยโทมาฮอว์คเกือบ 60 ลูก นอกจากนี้ยังเตะปี๊บโชว์ด้วยการทิ้งบอมบ์ตัวแม่ (MOAB) ใส่อัฟกานิสถาน

มองความสัมพันธ์ทางการทหาร "อินโดฯ -อเมริกา" หลังยุคซูฮาร์โต (ตอนที่ 1)

 บทความนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางการทหาร ระหว่างอินโดนีเซียและสหรัฐเมริกาในช่วงหลังยุคประธานาธิบดีซูฮาร์โตซึ่งถือ เป็นยุคแห่งการสิ้นสุดเผด็จการทางทหารหรือยุคระเบียบใหม่ที่ทอดยาวมาหลาย ทศวรรษ พร้อมกับการเข้าสู่ทศวรรษใหม่หลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น สภาพแวดล้อมดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาความสัมพันธ์ในด้านการ รักษาความมั่นคงในภูมิภาคของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีความสำคัญในเชิงภูมิศาสตร์และการเมืองที่สามารถส่งผลกระทบต่อความมั่น คงของสหรัฐอเมริกา