หมอแว

แวมาฮาดี แวดาโอะ “เราจะโละการปกครองส่วนภูมิภาค”

มูฮำหมัด ดือราแม สำนักข่าวประชาไท
แซมซู แยะแยง, นูรยา เก็บบุญเกิด โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)
 

‘อุ้ม’... จุดเปลี่ยนชีวิต‘หมอแว’

นางสาวอามีเน๊าะ อารง นางสาวนิมาเรียม คะเนรัตน์ นางสาวสุกัญญา อธิกธาดา นางสาวณัฐธิดา หูเขียว นางสาวปริญญา สังข์ทอง

นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สัมภาษณ์พิเศษ “หมอแว” นายแวมาฮาดี แวะดาโอ๊ะ ถอดบทเรียนชีวิตจากหมอนักประชาสังคม ชีวิตในวังวลคดีเจไอ ก่อนเข้าสู่ถนนการเมือง ‘อุ้ม’... คือ จุดเปลี่ยนชีวิต