สัมภาษณ์พิเศษ

อัฟฮัม เจ๊ะมามะ ผู้ริเริ่ม Senior Sharing “เพราะเด็กเก่งชายแดนใต้มีมาก แต่เรียนต่อน้อย”

โดย อาคิรา ริวโอ 

เพราะเด็กเก่งในชายแดนใต้มีมาก แต่เรียนต่อน้อย อัฟฮัม เจ๊ะมามะ นักศึกษาชั้นปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงจัดโครงการติวเพื่อน้องๆนักเรียนในชายแดนภาคใต้ ในฐานะประธานโครงการ “Senior sharing พาน้องพิชิตฝัน”

"พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์" ฉายภาพการพูดคุยสันติสุขปี 59 และอนาคตสันติภาพชายแดนใต้

สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขฉายภาพกระบวนการพูดคุยปี 2559 เผยทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมเรื่องพื้นที่ปลอดภัยและจะเป็นเครื่องมือทดสอบความไว้วางใจต่อกัน ปีหน้าคาดหวังประชาชนมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบ ถ้ามีปัญหาต้องประเมิน แต่ไม่เลิกคุย ถ้าสำเร็จการแก้ปัญหารากเหง้าและความไม่เป็นธรรมต่างๆในอดีตจะตามมา

สมบูรณ์ คำแหง “30 ปีที่เราสร้างวาทกรรมที่นำสู่การพัฒนาภาคใต้ยั่งยืน”

สัมภาษณ์พิเศษ สมบูรณ์ คำแหง เลขาธิการ กป.อพช.ใต้ “30 ปีที่เราสร้างวาทกรรมที่นำสู่การพัฒนาภาคใต้ยั่งยืน” ทบทวนการทำงานของเอ็นจิโอภาคใต้ ทั้งประเด็นทรัพยากร สิทธิชุมชน คนเมือง ผู้บริโภค สุขภาพ ชาติพันธุ์ คนชายขอบ และชายแดนใต้ “เราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนา แต่การพัฒนาต้องไม่ขัดแย้งกับฐานทรัพยากรที่มีอยู่”

คุยสันติภาพกับ อาบูฮาฟิซ อัลฮากีม : “ใครลงจากเวทีก่อนคนนั้นแพ้ เพราะโลกมองเราอยู่”

สัมภาษณ์พิเศษ ‘อาบูฮาฟิซ อัลฮากีม’ จากมาราปาตานีเพื่อวัดอุณหภูมิกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ชี้ใครลงจากเวทีในตอนนี้ก่อนถือว่าแพ้ เพราะโลกกำลังมองดูอยู่ ยืนยันการหารือวงเทคนิคยังเดินหน้าต่อ ยกบทเรียนจากมินดาเนาที่ต้องเอาศาสนานำหน้า ฉวยโอกาสให้สันติภาพและมอบหมายต่อพระเจ้า จากการต่อสู้ด้วยกำลังสู่การต่อสู้ในทางการเมือง วันนี้ ‘เอกราช’ เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกัน

สัมภาษณ์พิเศษ: ตัวแทนมารา ปาตานี กับอนาคตของสันติภาพชายแดนใต้

อาบูฮาฟิซ อัลฮากีม โฆษกอย่างไม่เป็นทางการของ มารา ปาตานี องค์กรร่มของขบวนการเอกราชสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันว่า การพูดคุยสันติภาพยังไม่ล่ม ตอบปัญหาคาใจเรื่องความเป็นตัวจริง พร้อมถกยุทธศาสตร์มารา

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ “คุณจะหมดอำนาจทันทีเมื่อใช้ความรุนแรง”

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ บรรยายพิเศษการไม่ใช้ความรุนแรงในพื้นที่ความขัดแย้งที่รุนแรง พบข้อคิดแม้อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ได้แปลว่าเข้าใจ ระบุในการสร้างสันติภาพไม่ได้มีความคาดหวังเดียว ย้ำคุณจะหมดอำนาจทันทีเมื่อใช้ความรุนแรง อธิบายทฤษฎีTrigger/ฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังลาหัก เผย 3 คานธีร่วมสมัยที่เป็นมุสลิม ทิ้งท้ายหากความรุนแรงกว้างมาก สันติวิธีก็จะแคบมาก?

“ปาตานี/ชายแดนใต้” จะทำให้เป็นความขัดแย้งที่มีอารยะได้อย่างไร?

จะทำให้ความขัดแย้งที่“ปาตานี/ชายแดนใต้” มีความเป็นอารยะได้อย่างไร? คำถามจาก ดร.โนเบิร์ต โรเปอร์ส ที่คนในต้องช่วยกันขบคิด ถกเถียงและช่วยกันตอบ

สัมภาษณ์พิเศษ อาบูฮาฟิซ อัลฮากิม : กระบวนการสันติภาพ ควรเป็นวาระแห่งชาติ

‘อาบูฮาฟิซ’ หนึ่งในแกนนำขบวนการผู้เห็นต่างจากชายแดนใต้ เน้นให้การพูดคุยสันติภาพเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้รัฐบาลพลเรือนสานต่อ เผยว่า จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ การตั้งรัฐอิสลาม แต่ตอนนี้อยากได้โอกาสเข้าไปฟังเสียงและความต้องการประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไร และยังเห็นด้วยกับวิธีของขบวนการหรือไม่

สัมภาษณ์พิเศษ : “กระบวนการสันติภาพ” ของ “หะยีสะมะแอ ท่าน้ำ”

สัมภาษณ์พิเศษ เปิดใจ “หะยีสะมะแอ ท่าน้ำ” อดีตแกนนำขบวนการพูโล กับ 18 ปีใน 4 เรือนจำ กระทั่งได้รับการพักโทษและถูกปล่อยในวันฮารีรายอ ฟังความเห็นและมุมมองต่อกระบวนการสันติภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน คณะพูดคุยสันติสุขไทย และสภาชูรอแห่งปาตานีจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร

10 ปีความรุนแรง ‘มูลนิธิเอเชีย’ ผลักปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม ปูทางสู่สันติภาพ

 สัมภาษณ์พิเศษ “ยุพา ภูสาหัส” ผู้กุมปีกงานด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในชายแดนใต้ เผยผลงานหลักที่ส่งผลให้ขยับทั้งกระบวนการในคดีความมั่นคง บทเรียนจาก 10 ปีความรุนแรง ชี้ถ้าแก้ปัญหาความยุติธรรมไม่ได้ ก็อย่าหวังจะให้เกิดสันติภาพ ย้ำ“อย่าให้การฆ่าเด็กมาฉุดกระบวนการยุติธรรมที่กำลังก้าวหน้า”