สถิติ

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560

 
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)  

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560

 

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560  

 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 - 6 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2558

สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557

 
สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557
โดย
 
ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(Deep South Incident Database)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
เวลา 16.00 น.
 
บันทึกข้อมูลโดย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
&nbs

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 18.00 น. 

สรุปสถิติผลกระทบจากความรุนแรงต่อ "เด็ก" ที่ชายแดนใต้ในรอบ 10 ปี

แผนภูมิแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 - ธันวาคม 2556

ทำไม ‘สถิติความรุนแรงจึงสำคัญกับสันติภาพ’ เรียนรู้จากอาเจะห์ผ่าน World Bank

ทำไม ‘สถิติจึงสำคัญกับสันติภาพ’ เรียนรู้จาก ‘แอเดรียน มอเรล’ ผู้เชียวชาญการเก็บข้อมูลสถิติความรุนแรงในประเทศอินโดนีเซีย ของธนาคารโลก World Bank แม้ไม่อาจทำให้เกิดสันติภาพได้โดยตรง แต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นสู่การเจรจาและการเยียวยาผลกระทบ ดังตัวอย่างในอาเจะห์