สถานการณ์ความรุนแรง

ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี

บทวิเคราะห์ที่ค่อยๆ คลายปมที่สลับซับซ้อนจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ของ ‘ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี’ ชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นว่าตลอดกว่า 13 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีแห่งนี้มีลักษณะอย่างไร มีความท้าทายอะไรบ้างรออยู่ข้างหน้า

เดือนที่ 82 ของไฟใต้: บทเพลงแห่งความรุนแรง ความยุติธรรมและสันติภาพยังไม่จบ

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงฉบับล่าของ “ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี” พิจารณาห้วงเวลาและพื้นที่พร้อมทั้งถอดนัยยะของความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ที่ยังคงทรงตัวและมีแบบแผนซ้ำในบางรูปแบบ ทั้งยังประเมินบางสัญญาณจากผู้คนในพื้นที่ที่ยังคงปรารถนา “ความยุติธรรม” และจากหน่วยงานในระดับปฏิบัติที่พยายามเปิดทางเลือกใหม่

VIS Report: สถานการณ์เฝ้าระวังการบาดเจ็บในรอบ 3 ปี (มกราคม 2550 - ธันวาคม 2552)

เปิด "รายงานวีไอเอส" ประมวลข้อมูลการบาดเจ็บจากความรุนแรงภายใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 3 ปี ตั้งแต่มกราคม 2550 ถึงธันวาคม 2552 โดยรวบรวมข้อมูลจากการรักษาและชันสูตรพลิกศพใน 48 โรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่