ศูนย์ข่าวอิศรา

ของเก่าเล่าใหม่: สื่อต้องมีอิสระและเป็นสมบัติของชุมชน

ข้างล่างนี่คือรายงานของประชาไทที่เคยเรียบเรียงประเด็นที่ผมพูดในเวทีแห่งหนึ่งเมื่อกว่าสามปีที่แล้ว คิดว่ายังน่าสนใจอยู่ เลยเอามาเผยแพร่อีกครั้งครับ

มอ.ปัตตานีจับมือศูนย์ข่าวอิศรา ตั้งโครงการศึกษาเฝ้าระวังฯ

ฝ่ายวิจัยและบริการชุมชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์ข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย