ปีใหม่อิสลาม

งานปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ.1436 ชี้โต๊ะอิหม่ามต้องปรับหลายเรื่องเพื่อเตรียมรับอาเซียน

กรรมการอิสลามยะลาจัดงานวันปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ.1436 ที่ยะลา ชี้โต๊ะอิหม่ามต้องปรับหลายเรื่องเพื่อเตรียมรับอาเซียน ต้องมีบทบาทแก้ปัญหาชุมชน ความแตกแยก ปัญหาผู้หญิงและเด็ก การใช้ภาษา แม้แต่เรื่องความสะอาด มอบรางวัลเป็นโต๊ะอิหม่ามนานที่สุด 43 ปี แจกหนังสือคู่มือภาษามลายูอักษร”จือปืฆังยอ”

ฉลองปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ.1433 ปัตตานีจัดใหญ่พ่วงมหกรรมตาดีกา

 ฮัสซัน โตะดง

โรงเรียนนักเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ( DSJ)