จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี

บทวิเคราะห์ที่ค่อยๆ คลายปมที่สลับซับซ้อนจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ของ ‘ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี’ ชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นว่าตลอดกว่า 13 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีแห่งนี้มีลักษณะอย่างไร มีความท้าทายอะไรบ้างรออยู่ข้างหน้า

พบป้ายผ้า เรื่องคนอื่นบีบให้คุยได้ แต่เรื่องเรากลับคุยไม่ได้

กองบรรณาธิการ สำนักสื่อ Wartani
 

K4DS Post ฉบับเดือน ธันวาคม 2556

ท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังเผชิญหน้าและเงาของความรุนแรงที่ทอดทับอยู่ในหลายพื้นที่ในประเทศ
K4DS Post ฉบับธันวาคม นำเสนอเรื่องราวว่าด้วยกระบวนการสันติวิธีในระหว่างเส้นทางสู่สันติภาพ
จากตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยขับเคลื่อนพลังแห่งสันติและสติให้เกิดความสงบและ
สยบความรุนแรงเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งและหาทางออกให้กับปัญหาไปด้วยกัน

ย้อนไปสังเกต ‘เหตุคาร์บอมบ์ลีการ์เด้นท์หาดใหญ่’ โจรไรทำ?

 

31 มีนาคม 2555

ยิง 6 ศพปัตตานี: 'พฤติการณ์' ชวนสงสัยในสายตา 'ผู้สังเกตการณ์'

- 1 -

 มันเป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย 2 ของวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่เราถึงไปยังปัตตานี อากาศในวันนั้น แม้หลบอยู่ในร่มเงา ยังรู้สึกร้อนอ้าวราวมีไฟกองใหญ่สุมอยู่ใต้แผ่นดิน 

แต่การเคลื่อนไหวของสังคมปัตตานี ตรงข้ามกับสภาพอากาศและสถานการณ์ ชีวิตประจำวันของชาวบ้านดูดำเนินไปเป็นปกติดี

บันทึกภัยพิบัติชายแดนใต้ Nov.2010