การฟื้นฟูอิสลาม

บันทึกจากตุรกีว่าด้วยผลประชามติถึงประชาธิปไตยไทย ตอนที่ 2

บันทึกจากตุรกีว่าด้วยผลประชามติถึงประชาธิปไตยไทย ตอนที่ 1

บันทึกจากตุรกีว่าด้วยผลประชามติถึงประชาธิปไตยไทย ตอนที่ 1§

ที่มา Patani Forum

อันวาร์ กอมะ*
 

 รูปภาพที่ 1ภาพโปสเตอร์ของฝ่ายรับ (Evet) ที่ Taksim อิสตันบูล 16/04/2017

โปรแกรมบรรยายสาธารณะว่าด้วย “หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม" 26-29 ก.ค. 58 (Maqasid Public Lectures)

สถาบันวะสะฎียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, และ IIUM Alumni - Bangkok Network (iBAN) ขอเชิญนักวิชาการ นักกิจกรรม เยาวชนคนหนุ่มสาวและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการโปรแกรมพิเศษและรับฟังบรรยายสาธารณะ ภายใต้ประเด็นหัวข้อ “หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม: แนวคิดอิสลามและกระบวนทัศน์ใหม่" โดย ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮฺ ในตั่งแต่วันที่ 26-29 ก.ค. 2558 ที่กรุงเทพและปัตตานี ตามโปรแกรมดังต่อไปนี้

มุสลิมยุโรปกับพลวัตแห่งการตื่นรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง (ตอน 1)

อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1]

ประชากรโลก 5 คน เป็นมุสลิม 1 คน (Jessica Jacobson, 1998 ; 26) อิสลามเป็นศาสนาที่มีไม่ต่างจากคนหนุ่มซึ่งมีจังหวะก้าวที่มั่นคงและอยู่ภายใต้มิติแห่งพลวัตที่เด่นชัดที่สุดในท่ามกลางศาสนาหลัก ๆ ของโลก