กรมอุตุนิผมวิทยา

หมอกควันคลุมใต้เริ่มจาง เปิด 8 ข้อป้องกันผลกระทบ

ทวีศักดิ์ ปิ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้(DSJ)