พลวัตที่ดีของการต่อสู้: สองเหตุคนร้ายสร้างสถานการณ์ความรุนแรงล่าสุดละเว้นเป้าหมายอ่อน