"พื้นที่ปลอดภัย" ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้ [หนังสือ]

 

หนังสือ

"พื้นที่ปลอดภัย" ในปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

โดย
อาทิตย์ ทองอินทร์

 

สนับสนุนโดย
มูลนิธิเอเชีย

 

จัดพิมพ์โดย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
ธันวาคม 2559

 

DOWNLOAD

 

AttachmentSize
safetyzone_taf.pdf808.77 KB