เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและเด็ก จัดโดย UN WOMEN

 

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและเด็กเพื่อเสนอต่อร่างมาตรการและแนวทางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง จัดโดย UN WOMEN

 

Download

 

Download

 

Download

 

Download

 

 

AttachmentSize
dsw_dynamics-phs.dr_._sriismphph_cchitrphirmysrii.pdf5.86 MB
ochryaa_cchaamcchurii_paow_24_.11.59.pdf2.88 MB
ratnaa_sayyanithii_phm.pdf820.67 KB
wiechiiyrochkh_ephchrphakdii.pdf5.92 MB