ครม.ส่วนหน้า ?

 

ครม. ส่วนหน้า ?

 

โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

 

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

 

ขอบคุณภาพจาก Matichon Online

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

 

ตามทีทราบเมื่อเร็วๆนี้ว่า “คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล”หรือเรียกง่ายๆว่า ครม.ส่วนหน้า ตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 57/2559 เรื่องการปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้แทนพิเศษดังกล่าวจะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสื่อสารโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่ล่าช้า

ทั้งนี้จะมีสำนักงาน “คปต. ส่วนหน้า” หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายเลขานุการของคณะผู้แทนพิเศษด้วย

สำหรับรายชื่อ ครม.ส่วนหน้า มีทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้า

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองหัวหน้า

พล.อ.อักษรา เกิดผล อดีตเสนาธิการทหารบก หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4

พล.อ.สกล ชื่นตระกูล อดีตแม่ทัพภาคที่ 4

พล.อ.ปราการ ชลยุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4

พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4

พล.อ.จำลอง คุณสงค์ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4

พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ อดีตผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นเลขาธิการ ครม.ส่วนหน้า

นายจำนัล เหมือนดำ อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต.

นายพรชาต บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ในรายชื่อทั้งหมดเป็นข้อสังเกตว่าเป็นนายทหารระดับสูง 9 คน ตำรวจหนึ่งคน พลเรือน 2 คน(ในอดีตทำงานสำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้างและที่สำคัญไม่สามารถให้ปัญหาไฟใต้สงบ)โดยไม่มีมุสลิมในพื้นที่ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เลยแม้แต่คนเดียวที่จะคอยถ่วงดุล ให้ข้อคิดเห็นด้านต่างๆเลย นี่คือข้อกังขาของคนพื้นที่ ถ้าเราติดตามการปกครองปาตานี/ชายแดนใต้นับร้อยปีพบว่าโครงสร้างนี้ย้อนยุคมากๆไม่สอดคล้องกับความต้องการคนในพื้นที่ที่ผ่าน หรืองานวิจัยภาคสนามหรือข้อเสนอของหะยีสุหลง ที่สำคัญครม.ชุดนี้ดูชื่อแล้วเน้นความมั่นคง ปราบปราบมากกว่าพัฒนา (ก็คงดูผลงานต่อไปว่าคุ้มกับงบประมาณที่ลงไปหรือไม่พร้อมทั้งจะทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานเดิมหรือไม่อันเป็นผลให้คนเล็กคนน้อยปฏิบัติงานอยาก)

ในครม.ส่วนหน้านี้มียุทธศาสตร์ที่ไม่แตกต่างมากจากอดีต ปัญหาอยู่ที่การนำสู่ปฏิบัติอย่างจริงใจและจริงจังมากกว่า

อีกอย่างงบประมาณด้านมั่นคง ผู้ได้รับสัมปทานเท่าที่ทราบว่าใครได้รับ ของที่ได้รับขาดคุณภาพ หรือไม่ครบอีกต่างหากถ้าไม่เชื่อหน่วยงาน สื่อทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่โดยเฉพาะสถาบันอิศราลองตรวจสอบดูเหมือนพรรคพวกพล.อ.ปรีชาก็จะรู้เพราะเรื่องนี้มีข่าวลือมานานแล้ว

สรุปได้เลยว่าถ้าปัจจัยเหล่านี้ยังคงอยู่ปัญหาปาตานี/ชายแดนใต้แก้ยากถ้าไม่สามารถแก้จากภายในก่อน

ผู้เขียนขอเสนอเป็นไปได้ไหมว่าอย่างน้อยให้ประชาสังคมในพื้นที่และสื่อร่วมประเมินผลงาน ครม.ส่วนหน้านี้เพื่อเป็นกระจกการทำงานและรีบปรับปรุงวิธีการดำเนินงานได้ทันท่วงที