ประมวลภาพบรรยากาศมุสลิมชายแดนใต้ประกอบพิธีละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1437

ประมวลภาพบรรยากาศมุสลิมชายแดนใต้ประกอบพิธีละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี

ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1437 (วันที่ 6 ก.ค. 2559)

 

รวบรวมโดย อิมรอน ซาเหาะ

 

ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ภาพโดย ฟัรฮาน จิ๊กโก๋น้อย คนที่มีความสุข

 

ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ภาพโดย Charoon Thongnual

ที่สนามศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา ภาพโดย Al-ameen Ibnu Abdullah

 

ที่สนามศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา ภาพโดย เดอะแก๊งค์โฟโต้ยะลา

 

ที่สนามข้างมัสยิด อัตตะอาวุน บางปู จ.ปัตตานี ภาพโดย Furkon Wansulaiman

 

ที่สนามละหมาดอีด ม.อ.ปัตตานี ภาพโดย Zainurdin Nima

 

 

ที่ลานข้างมัสยิดกลางตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ภาพโดย บัตตี อาบูดาริส

 

ที่ลานข้างมัสยิดบ้านลูรง ม. 6 บาโงยซีแน อ.ยะหา จ.ยะลา ภาพโดย Muhammadayub Pathan

 

ที่ลานหน้ามัสยิดบ้านเหนือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพโดย Wisoot Binlateh

 

ที่ลานหน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส ภาพโดย Areepen Utarasint

 

ที่ลานหน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส ภาพโดย กัสจัง โมดิฟาย

 

ที่ลานหน้ามัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส ภาพโดย Sanee Maming

 

ที่ลานหน้ามัสยิดยาบาลุสลาม ควนสันติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพโดย Surasak Jumpee

 

ที่สนามกีฬาโรงเรียนนูรุดดิน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ภาพโดย Wahida Madeng

 

ที่มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี ภาพโดย Soray Deng

 

ที่ลานหน้ามัสยิดกลางตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ภาพโดย Aliflam Sen

 

ที่สนามมิตรภาพบ้านแยะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ภาพโดย Julie Beedink

 

 

ที่เรือนจำกลางปัตตานี ภาพโดย Muhammad Rusdy Sheikh Haroon

 

ที่สนามศูนย์เยาวชน เทศบาลนครยะลา ภาพโดย Insan Bersatu Tuan Ameen