ผังรายการห้องข่าวสันติภาพ "ปาเต๊ะทีวี" ในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 2 - สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ

2015-02-28 09:00
2015-02-28 16:30

 

ห้องข่าวสันติภาพ: ปาเต๊ะทีวี

สันติ [ที่มองเห็น] ภาพ

พบ "ผังรายการ" เฉพาะกิจที่นี่

- - - - - - - - -

'ปาเต๊ะ ทีวี ' กลับมาอีกครั้งในงานวันสื่อสันติภาพ/ปาตานี ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ สามารถรับชมเเละติดตามการปฎิบัติการสื่อสารของน้องๆนักศึกษา มอ.ปัตตานี ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ 

- - - - - - - -

ผังรายการ

 

09.00 - 09.30 น. 

รายการ “เปิดบ้าน ปาเต๊ะทีวี”

09.30 - 10.30 น.

ถ่ายทอดสด: การดุลยปาฐกว่าด้วย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่

10.30 - 11.00 น. 

รายการ “ปาเต๊ะ ทอล์ก: วิเคราะห์ “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่”

11.00 - 11.10 น. 

สารคดีเชิงข่าวชุด “ภาพสะท้อนความจริงปาตานี I"

11.10 - 11.30 น. 

รายการ “ปาเต๊ะ อัพเดท: 360 องศางานสันติ (ที่มองเห็น) ภาพ”

11.30 - 12.10 น. 

รายการ “ปาเต๊ะ ฮิปส์เตอร์”

12.10 - 12.40 น. 

รายการ “ปาเต๊ะ แตออ: เยาวชนคนรุ่นใหม่กับมุมมองสันติที่เห็นภาพ”

12.40 - 13.15 น. 

รายการ “ปาเต๊ะ ทอล์ก: ขยายแถลงการณ์วาระสันติภาพจากพื้นที่”

13.15 - 16.00 น. 

ถ่ายทอดสด: การเสวนาวิสัยทัศน์: แนวโน้มการสื่อสารหลากหลายช่องทางกับสันติ (ที่มองเห็น) ภาพ

16.00 - 16.10 น. 

สารคดีเชิงข่าวชุด “ภาพสะท้อนความจริงปาตานี II”

16.10 - 16.30 น. 

รายการ “ปาเต๊ะ-REPORTERS”