วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2015 "สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ" [Visible/Visionary Peace]

2015-02-28 08:00
2015-02-28 16:30

 [Updated: 27 กุมภาพันธ์ 2558] 

[For English Click Here]

กำหนดการ

วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 2 

 

สันติ (ที่มองเห็น) ภาพ

Visible/Visionary Peace

 

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ห้องประชุมใหญ่ (ห้อง 900) ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

#vivipeace

 
 

08.00 - 09.00 น.            

ลงทะเบียนรับเอกสารสำคัญ และหนังสือใหม่ว่าด้วยกระบวนการสันติภาพอย่างน้อย 11 เล่ม อาทิ
 • คู่มือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี: เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร?
 • การต่อสู้ที่ปาตานีของ ‘วันกาเดร์’
 • พื้นที่กลาง คนใน และสันติภาพ
 • เส้นทางกระบวนการสันติภาพปาตานี
 • เราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?
 • ทางเลือกกลางไฟใต้: เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?
 • เลือกอนาคต: บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในเวทีนโยบายสาธารณะ 'ชายแดนใต้จัดการตนเอง'
 • สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม
 • พลังธรรมแห่งจินตนาการ
 • ภาคใต้ของประเทศไทย: การนำเข้าร่วมและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธ
 • ฯลฯ
(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า)
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
 

09.00 - 09.10 น.

กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

09.10 - 09.30 น.            

กล่าวเปิดงาน โดย ผศ. สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

09.30 - 10.30 น.            

ดุลยปาฐกว่าด้วย “ภาพ” การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่ [Balancing Keynote Speakers on Visible/Visionary of the Peace Dialogue: A New Round]
 • พล.ต.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้อำนวยการศูนย์สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4)
 • อาบูฮาฟิซ อัลฮากีม สมาชิกกลุ่มผู้มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากรัฐ
แนะนำองค์ปาฐก โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 

10.30 - 11.45 น.

วาระสันติภาพจากพื้นที่ (Agenda Damai Dari Rakyat)
การกล่าวแถลงการณ์ของบรรดาเครือข่ายภาคประชาสังคม
 • สภาประชาสังคมชายแดนใต้
 • สถาบันภาษามลายูไทยแลนด์
 • เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)
 • สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสต์ภาคใต้
 • กลุ่มด้วยใจ
 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
 • เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้และเครือข่ายสตรีชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ
 • สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (WePeace)
 • เครือข่ายสาธารณสุขยะรัง
 • สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
 • กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ (PPS)
 • กลุ่มเยาวชนความฝันชายแดนใต้ (Dream South)
 • เครือข่ายชุมชนศรัทธา "กัมปงตักวา"
ดำเนินรายการโดย
- ฐปนีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าว “ข่าวสามมิติ”
- อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ โปรดิวเซอร์สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
 

11.45 –12.00 น.

ทบทวนบทบาท “ตัวเชื่อมต่อ”: อัฮหมัด สมบูรณ์กับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
โดย นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 

12.00 - 13.30 น.            

พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด
 

13.30 – 13.45 น.           

กล่าวเปิดเสวนาวิสัยทัศน์
‘Peace Comm.’: การศึกษาและพัฒนาสื่อเพื่อสันติภาพ
โดย ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

13.45 - 16.00 น.            

เสวนาวิสัยทัศน์: แนวโน้มการสื่อสารหลากหลายช่องทางกับสันติ (ที่มองเห็น) ภาพ
 • พระอธิการสมชาติ ฐิติปญโญ ตัวแทนจาก “สามเณรชาแนล” ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัวพิทยา ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 • ยะห์ อาลี ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี
 • ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ (DSP)
 • อิสมาอีล ฮายีแวจิ*  บรรณาธิการสำนักสื่อวัรตานี (Wartani)
 • ตูแวดานียา มือรีงิง บรรณาธิการสำนักข่าวอามาน (AMAN News) และผู้สื่อข่าวช่อง 3 มาเลเซีย (TV3)
 • อับดุลการีม อัสมะแอ ผู้อำนวยการผลิตสื่ออัสสลามมีเดีย (สื่อสันติภาพ) สถาบันอัสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 • สุวัจนา ทิพย์พินิจ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อพลเมือง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)
ดำเนินรายการเสวนา โดย
- รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
- สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
 
ขมวด “ภาพ” กระบวนการสื่อสารและพลังการสื่อสารใหม่
โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
 

16.00 -16.30 น.             

กล่าวปิดงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
โดย ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอส์ นักวิจัยอาวุโส สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
 
หมายเหตุ:
 • ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ www.deepsouthwatch.org, www.citizenthaipbs.net และ  www.ycncabletv.net และติดตามการทวิตได้ที่ #vivipeace
 • ผู้ประสานงาน: ฐิตินบ โกมลนิมิ  โทร.089-142-1112  email: thitinob@gmail.com