งานรวมพลังผู้หญิง เด็ก เยาวชน ชายแดนใต้ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

2014-11-22 07:00
2014-11-22 15:00
 
 
กำหนดการ

“รวมพลังผู้หญิง เด็ก เยาวชน ชายแดนใต้ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ”

เนื่องในโอกาสวันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล 25 พฤศจิกายน 2557
ณ  หอประชุมอธิการบดี มอ.ปัตตานี
วันเสาร์  ที่  22   พฤศจิกายน 2557
 
เวลา 07.00 น.             
แกนนำสตรี เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมกันจัดตั้งขบวนเดินรณรงค์
ยุติความรุนแรงที่ บริเวณหน้าโรงแรมมายการเดนส์ปัตตานีเวลา
 
08.30 น.             
-พิธีปล่อยขบวน “รวมพลังผู้หญิง เด็ก สตรี เยาวชน ชายแดนใต้ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ”  นำโดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ปัตตานีแกนนำเครือข่ายผู้หญิงฯ
-ตัดริบบิ้นปล่อยลูกโป่งสันติภาพ
-เดินนำขบวนด้วยกลองยาว ไปตามเส้นทางที่กำหนด  ถนนเจริญประดิษฐ์ สู่ หอประชุม มอ.ปัตตานี
 
เวลา 09.30 น.             
การแสดงอนาซีด วงฟารฮานและคณะ
 
เวลา 10.00 น.             
พิธีเปิดงาน “รวมพลังผู้หญิง เด็ก เยาวชน ชายแดนใต้ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ”
-อัญเชิญอัลกุรอ่าน โดย นางอาวาตีฟ นีแว อุสตาสซะปอเนาะภูมิ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
-ชมวีทีอาร์ “รวมพลังผู้หญิง เด็ก เยาวชน ชายแดนใต้ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ”
-นายวีรพงศ์  แก้วสุวรรณ   ผวจ.ปัตตานี กล่าวต้อนรับ
-นางรอซิดะห์ ปูซู  ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรง  กล่าวรายงาน
-พลโทปราการ  ชลยุทธ   แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวเปิดงานและปราศรัย (30 นาที)
-ผวจ.ปัตตานี มอบเงินโครงการอุดหนุนให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเวลา
 
11.00 น.             
การเสวนา  “ เรา..จะยุติความรุนแรงและสร้างสันติภาพได้อย่างไร กรณีความขัดแย้งชายแดนใต้ ”    
โดย
คุณรอซิดะห์ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงฯ (ผู้แทนสตรี)
พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิต 12  (ผู้แทนนักวิชาการ)
นางปาตีเมาะ สะดียามู ผอ.สำนักงานบริหารกลาง ศอ.บต. (ผู้แทนรัฐ)
นางสาวนูรีดา ปานาวา นักศึกษาปี 1  มอ.ปัตตานี (ผู้แทนเด็ก)
นายอิลฟาน  อาลีอิสเฮาะ ประธานสภาเด็กและเยาวชน จ.ปัตตานี (ผู้แทนเยาวชน)
นางรอมือละห์  แซเยะ    (ผู้แทนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ)
ดำเนินรายการโดย คุณธนวดี ท่าจีน ผอ.มูลนิธิเพื่อนหญิง
 
เวลา 12.30 น.              รับประทานอาหารกลางวัน
 
เวลา 13.30 น.              การแสดงวัฒนธรรม(ดีเกฮูลู)
 
เวลา 14.00 น.             
พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบ 3 จชต. “โครงการใต้ฟ้าเดียวกัน” และกล่าวปราศรัยพบปะ  (จำนวน 894 ทุน  เป็นเงิน 5,076,000 บาท ) โดย นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.
 
เวลา 15.00 น.              เดินทางกลับ
 
หมายเหตุ         - มีการถ่ายทอดสดทางทีวีเคเบิล ยะลาปัตตานีเคเบิ้ลเน็ตเวิร์ค  และเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (deepsouthwatch)