เวทีสาธารณะครบรอบ 1 ปี Bicara Patani "ตอบโจทย์พื้นที่ทางการเมืองปาตานีหรือไม่?"

2014-09-21 09:00
2014-09-21 16:00

[ Updated ]

กำหนดการ

งานครบรอบ 1 ปี Bicara Patani - ตอบโจทย์พื้นที่ทางการเมืองปาตานีหรือไม่?

จัดโดย
สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR)
ร่วมกับ
มูลนิธิศักยภาพชุมชน
 
09.00
ประธานโครงการกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และเชิญองค์ปาฐกเพื่อทำการเปิดงาน
 
09.15
องค์ปาฐกกล่าวเปิดงาน
 
09.40
การแสดงกิจกรรมวัฒนธรรมภาคเวที
 
10.00 เสวนา หัวข้อ "ทำไม Bicara Patani ต้องมี?" โดยตัวแทนชาวบ้านของทุกพื้นที่ที่เคยจัดบีจาราและตัวแทนวิทยากรที่ที่เคยขึ้นเวที
 
12.00ละหมาด-ทานข้าวเที่ยง
 
13.30 การแสดง-เสวนาหัวข้อ "อนาคตปาตานีกับวาทกรรมสันติภาพและสันติสุข"
โดยวิทยากร ดังนี้
 
1.ชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ประธานมูลนิธิศักยภาพชุมชน
2.ตูแวดานียา ตูแวแมแง ผอ.สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา(LEMPAR)
3.CSOจากอาเจะห์
4.CSOจากมินดาเนา
5.CSOจากยุโรป
 
ดำเนินรายการโดย แวหะมะ แวกือจิ และ อัซฮัร
 
17.00
อ่านแถลงการณ์เนื่องในวันสันติภาพโลก
 
17.30
เสร็จงาน