ปีที่ 10

เรากำลังอยู่ในปีที่ 10 ของความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังที่ชายแดนใต้/ปาตานี หากนับตั้้งแต่การปะทุขึ้นของเหตุรุนแรงต่อเนื่องในต้นปี 2547 เป็นต้นมา