มหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี [PPP 101: 10 ปี ความรุนแรง, 1 ปี สนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี"

2014-02-27 08:30
2014-02-28 17:00

   

 
 
กำหนดการ

"มหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี" 

PPP 101: 10 ปี ความรุนแรง,
1 ปี สนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

 English version click HERE! 

๊ อัพเดทกำหนดการล่าสุด [26 กุมภาพันธ์ 2557] 
 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
08.30 – 09.00
ลงทะเบียน รับเอกสารสำคัญประจำวัน
09.00 – 09.15
คุณมูฮำมัดอายุบ ปาทานบรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ กล่าวถึงที่มา
ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเปิดงาน
09.15 – 09.45
"Peace Media Monitors”: การนำเสนอผลการวิจัยเพื่อสะท้อนภาพการนำเสนอข่าวสารกระบวนการสันติภาพผ่านสื่อประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา
โดย     อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.. ปัตตานี
          คุณรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิจัยอิสระ
10.00 – 12.00
การกำหนดวาระข่าวสาร ความเข้มแข็งของสื่อประชาคมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี"
เวทีความรู้ "วารสารศาสตร์สันติภาพเพื่อสันติธรรม" (Peace Journalism for Civility)
 • ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร ม.. ปัตตานี
 • ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณฐปนีย์ เอียดศรีไชย นักข่าวรายการสามมิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
 • คุณสมเกียรติ จันทรสีมา ผอ.สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
แลกเปลี่ยนโดย:      รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อ
ดำเนินรายการโดย.ดร.กุสุมา กูใหญ่ คณะวิทยาการสื่อสาร ม..ปัตตานี
12.00 – 13.00
- - - - - พักรับประทานอาหารกลางวัน / ละหมาด - - - - -
13.00 – 14.00
กิจกรรมจากสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้
14.00 – 17.00
เวทีเสวนาวิสัยทัศน์: “ก้าวต่อไปสื่อประชาคมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี"
 • คุณอัสรา รัฐการัณย์  We Voice รายการวิทยุเสียงผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
 • คุณชารีฟ สารีมิง  สถานีวิทยุมีเดีย สลาตัน
 • คุณมาหะมะรอยาลี บีดิง สถานีวิทยุอิฮยาอฺ จ.นราธิวาส
 • คุณชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ สำนักสื่อหัวใจเดียวกัน
 • คุณมูหมัดซอเร่ เด็งกลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้ (PPS)
 • คุณอับดุลเลาะ หมัดอาดัม ปาตานี ฟอรั่ม
 • คุณตูแวดานียา มือรีงิง บรรณาธิการสำนักข่าวอามาน / ตัวแทนผู้ผลิตรายการโทรทัศน์มลายู
 • คุณสุขเกษม จารงค์ หัวหน้าสถานีวิทยุมลายู ศอ.บต.
 • คุณอับดุลรอแม เจะกายอ อับดุลรอแม เจะกายอ กรรมการผู้จัดการยะลาเคเบิลเน็ตเวิร์ค (YCN)
ดำเนินรายการโดย: อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.. ปัตตานี
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
08.30 – 09.00
ลงทะเบียน รับเอกสารสำคัญประจำวัน
09.00 – 09.45
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สันติสนทนาและกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี: หนึ่งปีที่ผ่านมาและอีกหลายปีต่อจากนี้
โดย     ดาโต๊ะ ศรี อะหมัด ซัมซามิน ฮาชิม
          ผู้อำนวยความสะดวกของรัฐบาลมาเลเซียในคณะทำงานร่วมเพื่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (JWG-PDP)
09.45 – 11.45
เวทีสันติเสวนาพิเศษ: “หนึ่งปีที่ผ่านมาและก้าวต่อไปของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
 • .ดร.ดันแคน แมคคาร์โก มหาวิทยาลัยลีส์ สหราชอาณาจักร
 • .ดร.กามารุซามัน อัสกันดาร์ มหาวิทยาลัยซายน์มาเลเซียประเทศมาเลเซีย
 • พล..นักรบ บุญบัวทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
 • พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
ดำเนินรายการโดยคุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์
                        
ผู้ดำเนินรายการคมชัดลึก สถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล
11.45 – 12.00
การนำเสนอเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนในเราจะทำให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?
โดย คุณอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง ตัวแทนคณะทำงานสร้างพื้นที่สันติภาพจากคนใน
12.00 – 13.30
- - - - - พักรับประทานอาหารกลางวัน / ละหมาด - - - - -
13.30 – 14.00
การแถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยเครือข่ายองค์กรประชาสังคมและองค์กรสื่อในพื้นที่ และกิจกรรมปลูกต้นชบาเพื่อสันติภาพ
14.00 – 16.30
เวทีเสวนาวิสัยทัศน์: “แทร็ค 3: เราทำอะไรไปบ้างและทำอะไรได้อีกในกระบวนการสันติภาพ"
 • คุณซาการียา บินยูซุฟ ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข
 • คุณละม้าย มานะการ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)
 • คุณแวอิสมาแอล์แนแซ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาชน
 • คุณรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล เลขาธิการสภาประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้
 • คุณสุทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC)
 • คุณโซรยา จามจุรี เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้ (Civic Women)
 • คุณชารีฟ สะอิ เลขาธิการเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Insouth Patani)*
 • ดร.อับดุลเลาะห์ อาบูบากา รองเลขานุการสภาอูลามาอฺฟาฎอนีย์ ดารุสสลาม
ดำเนินรายการโดยคุณรอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
16.30 – 17.00
กล่าวปิด
โดย     ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส
         
นักวิจัยอาวุโส สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
หมายเหตุ: *รอการยืนยัน