เสวนา "วิเคราะห์การเมืองในตะวันออกกลาง"

2013-07-07 13:00

 

เสวนา “วิเคราะห์การเมืองในตะวันออกกลาง”

• การล่มสลายระบอบประชาธิปไตยในอียิปต์
โดย ชัยค์ริฎอ อะหมัด สมะดี (ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ White Channel)

• เมื่อมัสญิดปะทะโรงเหล้าที่ตุรก
โดย อ.ซอและห์ ตาเละ (รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)

• ทำไมซีเรียยังไม่ชนะ?
โดย อ.มัสลัน มาหะมะ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)

วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 56
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 2 มัสญิดตลาดเมืองใหม่ ยะลา

จัดโดย สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย สาขายะลา
ร่วมกับ มัสญิดตลาดเมืองใหม่ , กลุ่มซูบูลุสสลาม (หนทางแห่งสันติ) และองค์กรเครือข่ายมุสลิม จชต.

ติดต่อออกบูธ : คุณซูไลมาน 08 7443 3880
สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง : คุณมุรชีดี 08 6968 2484 (คกก.กลาง ยมท.)