แถลงการณ์ข้อห่วงกังวลของชาวปาตานีและเครือข่ายต่อการโจมตี ๑๓ กุมภาพันธ์

  
 
แถลงการณ์ข้อห่วงกังวลของชาวปาตานีและเครือข่าย
ต่อการโจมตี ฉก ๓๒ นราธิวาส
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 
การบุกโจมตี ฉก ๓๒  นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของนักรบประชาชน ๑๖ ชีวิตและถูกจับกุมอีก ๓ คน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนที่สนับสนุนสันติภาพของพี่น้องชาวปาตานีสลดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจและเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและขอแสดงความกังวลต่อความรุนแรงในปาตานีดังต่อไปนี้
 
        การตั้งใจบุกโจมตี ฉก ๓๒ นราธิวาสของนักรบประชาชนครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความคับแค้นใจของชาวปาตานีต่อการดำเนินนโยบายของรัฐไทยต่อปาตานี จึงขอให้รัฐไทยได้ทบทวนนโยบายและปฏิบัติการทั้งหมดใหม่อย่างรอบคอบ เพื่อทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยและนำทางไปสู่สันติภาพในปาตานี
 
        ขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงโดยทันที และให้มีการจัดตั้งคณะสำรวจข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจัดทำรายงานข้อเท็จจริงและเสนอทางออกต่อรัฐบาลและสาธารณะให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง
 
        ขอให้รัฐเร่งดำเนินการการสอบสวนผู้ที่ถูกจับกุม ๓ คนและนำตัวส่งศาลโดยเร็ว ไม่ต้องรอ ๓๐ วันทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดในขบวนการสอบสวน และเพื่อลดเงื่อนไขความรุนแรงจากอีกฝ่าย
 
       เรียกร้องให้รัฐบาลไทยมีท่าทีที่ชัดเจนต่อการสร้างสันติภาพในปาตานี 
  
มูลนิธิศักยภาพชุมชน
สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ  ( Deep Peace )
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย
เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ จังหวัดชายแดนใต้
สำนักสื่อวาร์ตานี ( Wartani )
เครือข่ายบัณฑิตอาสา จังหวัดชายแดนภาคใต้