กวีนิพนธ์ : ความตายมีชีวิต โดย : อับดุลเลาะห์ หวันอะฮ์หมัด