สถิติการโจมตีฐานปฏิบัติการที่จัดตั้งโดยรัฐ (1 มกราคม 2547 - 13 กุมภาพันธ์ 2556)