แม่ทัพ.ภาค 4 ใช้อำนาจ กอ.รมน. ประกาศเคอร์ฟิว 24 ชม. นราธิวาส-ปัตตานี 6 ตำบล

 

แม่ทัพ.ภาค 4 ใช้อำนาจ กอ.รมน. ประกาศเคอร์ฟิว 24 ชม. นราธิวาส-ปัตตานี 6 ตำบล
 
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันพฤหัสที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพ.ภาค 4 ใช้อำนาจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.ประกาศเคอร์ฟิว ในพื้นที่เกิดเหตุ 6 ตำบล ในจังหวัดนราธิวาส-ปัตตานี ภายในระยะเวลา 24ชม.ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อติดตามและตรวจต้น
 
ทั้งนี้พื้นที่ 6 ตำบลประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส อำเภอบาเจาะ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบาเระเหนือ ตำบลบาเระใต้ ตำบลปะลุกาสาเมาะ และตำบลกาเยาะมาตี และในจังหวัดปัตตานี อำเภอไม้แก่น 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนทราย และตำบลไทรทอง
 
 
 
Peristiharan penglima tentera di bahagian PATANI, beliau sudah istiharan tentang enam kawasan yang harus menguna undang perintah berkurung [Curfew] di wilayah Narathiwas dan Pattani,selatan Thailand.
 
Pada jam 06.00 am. Hari Rabu 13 February 2013 sampai jam 06.00 am. 14 February 2013, Letnan umum Udom chai Thammasarut, beliau salah satu penglimabahagian selatan Thailand, mengikut undang keselamatan hal-ahwal dalam Negara, beliau peristiharan menguna undang perintah berkurung [Curfew] enam kawasan yang ditimbak oleh perjuagan Patani pada malam tadi.
 
Iaitu wilayah Naratiwas dan Pattani, kemudahan pihak pegawai tentera di kawasan berikutnya, iaitu di wilayah Naratiwas termasuk empat kampung  daerah Bachok iaitu kampung Bereh utara, Bereh selatan, kampung Beluka Samok dan kampung Gajah mati dan termasuk lagi dua kampung di daerah Mai ken  wilayah Pattani iaitu kampong Donsai dan Teluk krai Ton.
 

 

Commander 4th Army Announces Curfew to 6 Subdistricts in Narathiwat and Pattani Provincefor 24 Hours
 
Pol.Lt.GenUdomchaiThammasarorach, Commander 4th Army dictated of Internal Security Operations Command to announce curfew to 6 subdistricts in Narathiwat and Pattani province for 24 hours.
 
The curfew hours is from 06:00 a.m., Wednesday 13 February 2013 until 06:00 a.m., Thursday 14 February 2013
 
The purpose of announcing curfew is to follow up and exploration.
 
There are 4 subdistricts in Narathiwat and 2 subdistrict in Pattani as follow Bacho District, Narathiwat Province [Bareh Nuea Subdistrict., Bareh Tai  Subdistrict., Paluka Samoh Subdistrict and Gajoh Mati Subdistrict] and Maikaen District, Pattani Province [DonsaiSubdictrict., SaithongSubdistrict]