สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2556

 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ.2556
โดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา
เสียชีวิต 32 รา
บาดเจ็บ 47 ราย
พุทธ

มุสลิม

พุทธ

มุสลิม
13

19

31

16
 
ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์

ประเภทเหตุการณ์

จำนวนเหตุการณ์

ก่อกวน

1

ก่อกวนสร้างสถานการณ์

2

จยย.บอมบ์

1

โจมตี

1

โจมตีฐาน

3

ซุ่มยิง

1

ปิดล้อมและปะทะ

1

พบวัตถุระเบิด

2

พบศพ

1

ยิง

35

ลักทรัพย์

1

วางเพลิง

58

วางระเบิด

10

รวม

117
 
ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามภูมิหลัง

ภูมิหลัง

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

รวม

ราษฎร

16

13

29

ตำรวจ/ตชด/นปพ

2

0

2

ทหาร

4

27

31

ครู/บุคลากรทางการศึกษา

1

0

1

อบต/อบจ

1

2

3

กำนัน/ผญบ/ผชบ

2

1

3

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

1

0

1

ลูกจ้างของรัฐ

3

2

5

เยาวชนไม่เกิด 15 ปี

1

2

3

คนร้าย

1

0

1

รวม

32

47

79