สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554

๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๑ เหตุการณ์ )
๑.๑ เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๙๕๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๑๙๐๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. ยิงใส่ร้านสาวเลยคาราโอเกะ เลขที่ ๒๙๖ ถนนระแงะมรรคา เขตเทศบาล ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส พิกัด RH ๑๒๕๑๐๘ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ตัวอาคารชั้น ๓ ได้รับความเสียหาย
๑.๒ เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๙๑๕ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืน M - ๑๖ ยิงใส่ร้านมายาคาราโอเกะ ถนน ณ นคร เขตเทศบาล ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส พิกัด RH ๑๑๒๐๙๘ ทาให้ราษฎร ได้รับบาดเจ็บ จานวน ๒ ราย ถูกนาส่ง รพ.นราธิวาส ฯ ดังนี้
๑.๒.๑ นางสาวเรไร สังข์ทอง อายุ ๓๘ ปี กระสุนปืนถูกบริเวณสะโพกขวา เอวขวา ได้รับบาดเจ็บสาหัส
๑.๒.๒ นางสาวชลิตา จอบุตรตะ อายุ ๒๘ ปี กระสุนปืนถูกบริเวณลาตัว ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืน M - ๑๖ จานวน ๑๑ ปลอก ตกอยู่บนถนนบริเวณหน้าร้าน หลังเกิดเหตุ ฉก.นราธิวาส ๓๓ จัดกาลังร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เมืองนราธิวาส และ จนท.ชุด EODEODEOD เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
๑.๓ เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๙๔๕ ขณะ จนท. เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเมื่อผ่าน คนร้ายไม่ทราบจานวนได้จุดชนวนระเบิดแสวงเครื่อง บรรจุในถังแก๊สหุงต้มขนาด ๓๕ กก. จุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือ ที่ซุกซ่อนไว้ภายในรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีแดง หมายเลขทะเบียน กธ ๙๘๐๔ นราธิวาส ที่นามาจอดไว้บริเวณร้านขายของชาเลขที่ ๑๕๑/๑๐ ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตรงข้ามศูนย์จาหน่ายรถยนต์อีซูซุ เขตเทศบาล ต.บางนาค ฯ พิกัด RH ๑๑๐๑๐๐ ทาให้ ได้รับบาดเจ็บ จานวน ๒๐ ราย ถูกนาส่ง รพ.นราธิวาส ฯ ดังนี้
๑.๒.๑ อส.จีระศักดิ์ นงรัตน์ อายุ ๓๕ ปี มีแผลฉีกขาดแขนซ้าย , ท้ายทอย , ศอกซ้าย และน่องขาขวา
๑.๒.๒ อส.ทพ.พรสุวรรณ ยอดศรี อายุ ๓๒ ปี มีรอยแดง/แน่นหน้าอก , เจ็บชายโครงซ้าย
๑.๒.๓ นายปริญญ์ วงศาริยะ ( จนท.อรม ) อายุ ๕๑ ปี มีแผลฉีกขาดหน้าแข้งซ้าย
๑.๒.๔ นายเจตน์ นวลแขวง ( จนท.อรม ) อายุ ๓๖ ปี แผลถลอกใต้ราวนมซ้าย , หน้าแข้งขวาบวม
๑.๒.๕ นายอรรถฤทธิ์ แสงอรุณ ( จนท.อรม ) อายุ ๔๑ ปี มีแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะ
๑.๒.๖ นายสุทธิศักดิ์ ถาวรสุข ( จนท.อรม ) อายุ ๓๙ ปี มีแผลฉีกขาดน่องขวา
๑.๒.๗ นายสมบูรณ์ พรหมพูล ( จนท.อรม ) อายุ ๓๕ ปี มีแผลน่องขาขวา , หน้าแข้งขวา , คอ
๑.๒.๘ นายซาการียา สาและ อายุ ๓๒ ปี มีแผลถลอกที่แขน
๑.๒.๙ นายสุไฮมี อาแวบือซา อายุ ๒๒ ปี มีแผลถลอก/บวมบริเวณไหล่ซ้าย แขนซ้ายบวม
๑.๒.๑๐ นางสุดใจ แก่นห้าว อายุ ๔๐ ปี มีแผลฉีกขาดบริเวณเต้านมข้างขวา
๑.๒.๑๑ เด็กหญิงนัสริน มะดีซู อายุ ๗ ปี มีแผลเป็นรูที่ศีรษะซ้าย
๑.๒.๑๒ นายสมาน ดือเระ อายุ ๔๖ ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตกลับบ้าน
๑.๒.๑๓ นางดวงฤดี ขวาลา อายุ ๔๗ ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตกลับบ้าน
๑.๒.๑๔ นายบุญสั่ง วงศาริยะ อายุ ๕๑ ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตกลับบ้าน
๑.๒.๑๕ นางสาวฟอง แสงวงศ์ชัย อายุ ๑๙ ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตกลับบ้าน
๑.๒.๑๖ นายเจตน์ ยอดศรี อายุ ๖๕ ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตกลับบ้าน
๑.๒.๑๗ เด็กชายมูฮาหมัดอิรฟาน ดือเระ อายุ ๙ ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตกลับบ้าน
๑.๒.๑๘ เด็กชายมูฮาหมัดอิลฮัม ดือเระ อายุ ๕ ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตกลับบ้าน
๑.๒.๑๙ นางสาวสุไฮลา อาแวบือซา อายุ ๓๐ ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตกลับบ้าน
๑.๒.๒๐ นางสาวรอฮานี ดอเลาะ อายุ ๔๘ ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์อนุญาตกลับบ้าน
สาเหตุ : เป็นการกระทาของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : ร้านสาวเลยคาราโอเกะ ถนนระแงะมรรคา , ร้านมายาคาราโอเกะ ถนน ณ นคร , ร้านขายของชาเลขที่ ๑๕๑/๑๐ ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตรงข้ามศูนย์จาหน่ายรถยนต์อีซูซุ เขตเทศบาล ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า