• strict warning: Declaration of views_handler_field_user::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_field_user.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_field_user::options_form() should be compatible with views_handler_field::options_form(&$form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_field_user.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::value_form() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::value_form(&$form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::value_submit() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::value_submit($form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::exposed_validate() should be compatible with views_handler::exposed_validate(&$form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

อีกโมเดลในข้อเสนอแนะโครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อีกโมเดลในข้อเสนอแนะโครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

 

 กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

 

ยินดีกับชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพื้นที่พิเศษ จังหวัดสงขลา นำโดยนายดุลยรัตน์  บูยูโส๊ะประธานและคณะ ด้วยที่ได้รับการคัดเลือก หึ่งใน 20 องค์กรดีเด่นในเวทีถอดบทเรียนและประเมิน ผลงานประชาสังคมที่ขับเคลื่อนเเก้ปีญหาเเละพัฒนาจชต.หรือเรียกติดปากว่างบ ประชาสังคม ห้าสิบล้านในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2561  โดยที่ชมรมท่านทำโครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน

    นายดุลยรัตน์  บูยูโส๊ะกล่าว่า  “ วันนี้ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนสงขลาเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบประเทศฟินแลนด์ montessori คืออีกแนวทางที่ทางผมและทีมงานคิดว่าเป็นทางออกสำหรับการศึกษาไทยในเวลานี้”

หมายเหตุอ่านรายละเอียดได้ที่

ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา

รายงานผล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

 

 

AttachmentSize
194429_chmrmorngeriiynekchnekhtphiesssngkhlaa.pdf1.65 MB
179925_raayngaanphl.pdf2.33 MB