สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2560

 

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2560
 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น.
 
ดาวน์โหลด
 
AttachmentSize
datasheet-12-2017-th.pdf592.41 KB