สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้ [รายงานไตรมาส 2/2560]

 

สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้

 

คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้

 

[ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]

 

 

                                                                                                                                                                                                             ภาพประกอบ 5
 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                ภาพประกอบ 6
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              ภาพประกอบ 7 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              ภาพประกอบ 8