สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560

 

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560  

 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
 
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
AttachmentSize
datasheet_2017_09_th.pdf436.08 KB