พูดคุยกับนักบินอวกาศคนแรกของจีน "อวกาศไม่มีอากาศ แต่มีโอกาส"

2017-08-26 15:00
2017-08-26 18:00