ภาครัฐตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

ภาครัฐตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

 

มารียัม อัฮหมัด 
ปัตตานี 
2017-08-07

TH-unrest-1000
เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิด เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 3 นาย ที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
 เอเอฟพี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวในวันจันทร์ (7 สิงหาคม 2560) นี้ ว่าได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อเป็นให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายใต้ภาคใต้ ได้แสดง “ความคิดเห็นอย่างเสรี” ต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข โดยมีผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

“ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อดำเนินการส่งเสริมกระบวนการพูดคุย โดยมีเวทีและกิจกรรรมในการพูดคุยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการเปิดพื้นที่การพูดคุยภาคใต้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี" นายศุภณัฐ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวแก่ผู้สื่อข่าว

ทั้งนี้ ในห้วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ได้มีการเปิดเวทีให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แสดงความคิดเห็นมากกว่า 100 เวที

นายศุภณัฐ กล่าวว่า บุคคลที่จะมาขับเคลื่อนงานนั้น มีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี เป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และมีที่ปรึกษา คือ เลขาธิการ ศอ.บต. รองเลขา ศอ.บต. และผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. 4 ส่วนหน้า

ส่วนคณะทำงาน ประกอบด้วย ข้าราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ รวมถึงศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ เป็นต้น

นายศุภณัฐ กล่าวอีกว่า คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่วิเคราะห์ติดตามสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จัดประชุมคณะทำงานเตรียมการดำเนินโครงการ ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข รวมทั้ง เข้าร่วมสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของทุกกลุ่มพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลในเชิงบวกต่อการสื่อสารกับสารธารณะ

ด้านนางคอรีเยาะ หะหลี หนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข กล่าวว่า การเปิดเวทีพูดคุยแต่ละครั้ง เราสามารถทราบถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้านแล้วก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหาทางแก้ไข

“วันนี้ ก็มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ และทำมาตลอดเพื่อเปิดรับฟังทุกปัญหาที่ชาวบ้านมีและหาทางแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความสงบสุข ตอนนี้ มีการจัดไปแล้วเป็นร้อยเวทีได้ จะมีการแบ่งงานไปทำปีหน้าจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เยอะอีก” นางคอรีเยาะ กล่าว

เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพุดคุยเพื่อสันติสุข ได้เปิดเผยต่อเบนาร์นิวส์ว่า ฝ่ายผู้เห็นต่างมาราปาตานี ได้เสนอรายชื่ออำเภอ 5 อำเภอเพื่อให้ฝ่ายไทยได้คัดเลือกเป็น “พื้นที่ปลอดภัย” แล้ว ซึ่งฝ่ายคณะทำงานของไทยจะได้คัดเลือกอำเภอเป้าหมายหนึ่งอำเภอต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความไว้วางใจในกระบวนการพูดคุยสันติสุข

ในภายหลัง พลเอกอักษรา กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทำงานเทคนิคร่วม ได้มีความเห็นร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการว่าจะตัดขั้นตอนการตั้ง "คณะกรรมการประเมินพื้นที่" ออกไป เพราะกระบวนการนี้ต้องให้ตัวแทน มารา ปาตานี เข้ามาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งทางการไทยต้องดูแลความปลอดภัย หากเกิดเหตุรุนแรงขึ้น อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของฝ่ายความมั่นคงไทย และสะเทือนถึงกระบวนการพูดคุยในภาครวม

"เวทีไหนก็ตามที่มีการจัดขึ้นเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้าน เพื่อนำไปแก้ปัญหาก็ถือว่าดีหมด ส่วนจะสร้างสันติสุขได้จริงหรือไม่ ผมมั่นใจว่า ถ้าชาวบ้านไม่อดไม่จน ทุกปัญหาก็จะหมดไปด้วย ทุกคนก็จะอยู่กันอย่างไม่มีปัญหา" นายดอเลาะ ซามอ ชาวบ้าน จังหวัดยะลา กล่าวแก่เบนาร์นิวส์

 

เผยแพร่ครั้งแรกที่ http://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-08072017171407.html