ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาเปิดตัวและวิพากษ์หนังสือ "การอ่านเสริมสร้างชีวิต" เขียนโดย ดร.รอฆิบ อัลซัรยานี

2017-08-14 08:30
2017-08-14 12:30

 

 

เตรียมพบกับเวทีเสวนาเปิดตัวและวิพากษ์หนังสือ "การอ่านเสริมสร้างชีวิต" เขียนโดย ดร.รอฆิบ อัลซัรยานี

ร่วมเสวนาโดยนักวิชาการประจำสถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI)

1.ผศ.ดร.มุฆตาร์ หะยีอับดุลกอเดร์
2.ดร.มูฮัมหมัด หะยีฮาซัน
3.ดร.รุสลัน หะยีอับดุลมายิด และ
4.อุสตาซมุสฏอฟา กามาล หะยียะกูบ

วันที่ 14 สิงหาคม 2017 
เวลา 8:30-12:30 น. 


ณ ปาตานีเซ็นเตอร์