อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา (ตอนที่ 2 )

 

อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา

#นราธิวาส 

                 วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560   ได้จัด กิจกรรม อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา ได้ดำเนินการในสามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี พิกัดอยู่ที่ มัสยิดกรือเซะ  สวนสมเด็จ  จังหวัดยะลาพิกัดอยู่ที่ สนามช้างเผือก และ สวนขวัญเมือง สำหรับ จังหวัดนราธิวาส พิกัดอยู่ที่ หาดนราทัศน์  ซึ่งสถานที่ที่เลือกนั้น เราได้ปรึกษากับจิตอาสาที่เป็นทีมประสาน ว่าเราต้องการให้มีความแตกต่างของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดโดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยว หรือ สถานที่พักผ่อนของคนในพื้นที่ สามจังหวัด

               เป้าหมายหลักแล้ว กิจกรรม “อาสาจัดการขยะ เพื่อบ้านเรา” ไม่ได้ต้องการที่จะตั้งหน้าตั้งตาเก็บขยะเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องการที่จะให้มีวงแลกเปลี่ยน เพื่อพูดคุยหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน และต่อยอดไปสู่กิจกรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละพื้นที่ 

               หลังจาก “จัดการขยะสิ้นสุดก็จะต่อด้วย วงพูดคุยในแต่ละประเด็นเพื่อให้จิตอาสาที่เข้ามาร่วมพร้อมสะท้อนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและรังสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งระหว่างการจัดการขยะ ย่อมเกิดมิตรภาพซึ่งกันและกัน หรือย่อมเกิดมิตรภาพระหว่างกันและกันเริ่มแรกจากการส่งรอยยิ้มให้แก่กันโดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายเป็นคนยิ้มก่อน ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยนะเมื่อคนสองคน สามคน สี่คน ห้าคน ตลอดจนถึงเป็นร้อยๆคนมาพบกันในงานที่ไม่ได้นัดกันมาก่อน ฉันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอุ่นๆภายในใจ และฉันก็เชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมในวันนั้นรู้สึกอบอุ่นเช่นเดียวกับฉัน

          แน่นอนว่ากิจกรรมนี้สามารถสร้างความรู้สึกจากกิจกรรมอาสาจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นความสนุก ความสุขที่ได้ช่วยกันรักษาความสะอาด  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมมีอีกหนึ่งความรู้สึกที่ได้เห็นธรรมชาติถูกทำลายด้วยกองขยะเป็นความรู้สึกเสียดายของ ความสวยงามจากธรรมชาติที่มีขยะเต็มชายหาด คงเป็นความรู้สึกที่ปนเปในอารมณ์เดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจกรรมเหล่านี้ เกิดขึ้นย่อมมีจิตอาสาที่พร้อมจะเสียสละงานหน้าตักของตัวเองเพื่อออกมาทำความดีพร้อมเพรียงกัน จึงขอนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมเก็บขยะเสร็จ เป็นข้อมูลที่ได้จากวงคุยเล็กๆเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่พร้อมกัน

ข้อมูลจากวงแลกเปลี่ยนจากจังหวัดนราธิวาส

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะ

1.       ใช้สื่อของการจัดการขยะ เข้าไปในหลักสูตรตาดีกา

2.       ให้ความรู้เรื่องขยะในครอบครัว

3.       ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรักษาความสะอาดในทุกๆอำเภอ

4.       ควรมีการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ได้แก่กลุ่ม ยังยิ้ม กลุ่มรักษ์นรา กลุ่มมุสลิมรักษ์สะอาด เป็นต้น

5.       ควรดึงพ่อค้าแม่ค้ามาร่วมรณรงค์ให้มาช่วยกันรักษาความสะอาด

6.       ควรมีโมเดลในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม ต่อไป

ชมรมรักษ์นรา 

1.       มีวงคุยสรุปงานทุกเดือน

2.       แจกถุงขยะในสถานที่ท่องเที่ยว

3.       รณรงค์และพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

4.       ทุกวันเสาร์ที่ 2 จะมีการเก็บขยะทุกเดือน

5.       พูดคุยกับผู้นำชุมชนเพื่อเชิญชวนเข้ามีส่วนร่วม

กลุ่มมุสลิมรักษ์สะอาด

1.       เก็บขยะที่สนามบินบ้านทอนวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 (ซึ่งได้จัดเป็นที่เรียบร้อย)

2.       ช่วยกันทำป้าย และ สัญลักษณ์ในการรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

              ข้อเสนอเหล่านี้เป็นเสียงเล็กๆจากวงพูดคุยของ#อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา #ทีมนราธิวาส ได้แก่ ชมรมรักษ์นรา ,ชมรมออฟโรด, มุสลิมรักษ์ความสะอาด ,อามานดามัย, ผู้ช่วยวิจัย TDRI ,บ้านเด็กกำพร้าตากใบ ,โรงพยาบาลตากใบ และศิษย์เก่า บอ.มอ