ประมวลการระดมความช่วยเหลือจากองค์กรมุสลิมสู่พี่น้องชาวอีสานรับมืออุทกภัย 2560

จากเหตุพายุเซินกา จนเป็นเหตุทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสกลนคร และอำเภอสว่างแดนดิน ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังมาหลายวัน ความเดือดร้อนที่ชาวบ้านประสบนี้ได้มีกลุ่มองค์กรมุสลิมเข้าไปช่วยเหลือจำนวนมาก กองบรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้รวบรวมองค์กรที่เข้าไปช่วยเหลือชุมชนในละแวกดังกล่าวดังนี้ 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความ และ น้ำ

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ