โชว์แอนด์แชร์ งานเยียวยาสู่การสร้างสุขภาวะทางสังคมชายแดนใต้ที่ยั่งยืน

2017-08-07 09:00
2017-08-07 16:00

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

กำหนดการกิจกรรม โชว์ แอนด์ แชร์ งานเยียวยาสู่การสร้างสุขภาวะทางสังคมชายแดนใต้ที่ยั่งยืน
วันที่ 7 สิงหาคม 2560
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
08:30-09:00 น ลงทะเบียน
09:00-09:15 น ประธานกล่าวเปิดงาน
09:15-10:45 น อะไรคือการเยียวยา ใครควรจะได้รับการเยียวยา และการเยียวยาแบบไหนที่จะแปรเปลี่ยนสังคม โดย ดร.ภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง และ แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา 
10:30-12:00 น กระบวนการเยียวยาผู้เสียหายจากความรุนแรงโดยศาสตร์แห่งสมอง( Brain science and healing ) และ Story telling นำเสนอโดย ดร.ปรียา แก้วพิมล อาจารย์รัตติกาล เรืองฤทธิ์ และ นักวิจัยอิสระ นางสาว อุไรรัตน์ หน้าใหญ่ 
12:00-13:30 น รับประทานอาหารและประกอบศาสนกิจ
13:30-13:45 น ละคร Do no harm
13:45-14:45 น เวทีนำเสนอผลการดำเนินโครงการการเยียวยาจาก 5 องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้
14:45:15:15 น การนำเสนอกระบวนการเยียวยาโดยภาครัฐเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้
15:15-15:45 น เวทีแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการเยียวยาบุคคลสู่การเยียวยาสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนโดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
กลุ่มด้วยใจ
องค์กร Hap
สถานีวิทยุ มอ ปัตตานี
ชชต 
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
world bank