นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 (5 ภาษา)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562  (5 ภาษา)

 

 

 

 

   ฉบับภาษาไทย -Thai                 ฉบับภาษาอาหรับ - Arab             ฉบับภาษามลายู (ยาวี - Melayu)

 

                       ฉบับภาษารูมี - Rumi                        ฉบับภาษาอังกฤษ-English

 

 

 

 

 

AttachmentSize
policy_south_of_thailand_eng.pdf290.42 KB
policy_south_of_thailand_arab.pdf678.22 KB
policy_south_of_thailand_rumi.pdf326.14 KB
policy_south_of_thailand_thai.pdf3.19 MB
policy_south_of_thailand_yawi.pdf449.28 KB