ภาคประชาสังคมปาตานี สูญเสีย นักสันติภาพ อาวุโส แบมะ มีเดียสลาตัน

ภาคประชาสังคมปาตานี สูญเสีย นักสันติภาพ อาวุโส แบมะ มีเดียสลาตัน

 

Zawawee jujur

 

 

นายแวหามะ แวกือจิก หรือที่น้องๆเรียกว่า แบมะมีเดีย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน ซึ่งเป็นวิทยุชุมชนชนชื่อดังในจังหวัดชายแดนใต้ เจ้าของรายการโลกวันนี้ (DUNIA HARI INI) ผ่านสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน ได้เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นบ้านเกิด และเป็นบ้านที่ แบมะ เติบโตมา ในหมู่บ้านปะกาฮารัง หมู่ที่ 1 ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โรคมะเร็งลำไส้มาแล้ว 3 ปี ได้คร่าชีวิตนักสร้างสันติภาพในวัย 53 ปี

ทั้งนี้พิธีละหมาดญะนาซะฮ์ (ละหมาดศพ) นายแวหามะ จะมีขึ้นในเวลา 15.00 น.ที่มัสยิดนูรูลเอนซาน (มัสยิดปะกาฮะรัง) และจะนำศพไปฝังที่กูโบร์โต๊ะอาเยาะห์ ชุมชนจะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นกูโบทีมีบรรดาเจ้าเมืองและวีรบุรุษที่สำคัญในอดีตฝังที่กูโบแห่งนี้จำนวนมาก

ส่วนนายแวหามะ แล้วถือเป็นบุคคลสำคัญของปาตานี หรือชายแดนใต้ คนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักนักจัดรายการวิทยุทีมากด้วยประสบการณ์และเป็นครูแห่งวิทยุภาษามลายูที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิทยุภาษามลายูในพื้นที่

ปี 2556 หลังจากได้มีการลงนามข้อตกลงการพูคคุยสันติภาพ ระหว่างรัฐไทยกับ BRN ที่มาเลเซีย นายแวหามะ ได้เปิดรายการโลกวันนี้ ผ่านทางสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน และได้สร้างแรงกระเพื่อมในการสร้างสันติภาพในพื้นที่

นายแวหามะ ได้ ได้ปฏิรูป รายการวิทยุแนวใหม่ที่เรียกว่า Two way ผ่าน รายการโลกวันนี้ Dunia Hari Ini สร้างสีสันให้กับผู้ฟังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาของรายการได้มีแฟนรายการโทรเข้ามาเพื่อพูดคุยทางรายการมากถึง 15-20 สาย

แบมะ เป็นที่รู้จักในนามนักจัดรายการวิทยุสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่พยายามเปิดช่องทางการสื่อสารให้กับสื่อทางเลือกในพื้นที่ และได้ความฮือฮาโดยการสัมภาษณ์ อุสตาสฮัสซัน ตอยิบ และ พล.ท ภราดล พัฒนถาบุตร สองแอคเตอร์สำคัญในการพูคคุยสันติภาพในช่วงปี2556

แบมะ เคยพูดอยู่เสมอว่า เป้าหมายสำคัญของการสื่อสารในพื้นที่ คือการเป็นพื้นที่กลางให้ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วม เพื่อนำสันติภาพที่ยั่งยืน สันติภาพที่ถาวรมาสู่พื้นที่ชายแดนใต้ และเป็นสันติภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนอีกด้วย

ทั้งนี้ แบมะ เป็นที่ปรึกษา เครือข่ายภาคประชาสังเพื่อสันติภาพ (คปส) แบมะ มักจะพูดเสมอมา “เราต้องทำงานสันติภาพให้บรรลุผลให้ได้ รุ่นน้องต้องร่วมกันสานเจตนารมณ์ของแบมะ ถึงแม้ว่าแบมะ ไม่อยู่แล้วก็ตาม” และวันนี้แบมะ ได้จากพวกเราไป อย่างไม่มีวันกลับคืนมา แต่ความดีงามและความรู้ที่แบมะได้สั่งสอนเยาวชนรุ่นหลังจะเป็นพลังที่สำคัญให้เราทุกคนเดินทางเพื่อสร้างสันติภาพ ณ ปาตานี แห่งนี้ จนสำเร็จไม่ว่าจะใช้เวลานานสักเพียงใดก็ตาม