ติดตามการสัมภาษณ์พิเศษ (Live) หัวข้อ "ความเป็นมาของการสัมมนาอิสลามศึกษาระดับโลก ตอนที่ 2"

2017-07-12 10:00
2017-07-12 11:30

 

 

ติดตามการสัมภาษณ์พิเศษ (Live)
หัวข้อ "ความเป็นมาของการสัมมนาอิสลามศึกษาระดับโลก ตอนที่ 2"

โดย
ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ)
เเละ อ.ฮาริษ นาเเว
(อาจารย์โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (พรุ่งนี้)
เวลา 10.00 - 11.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่านเพจตามลิ้งค์นี้
www.facebook.com/CIS.PSU.PN/
www.facebook.com/iisc2017/