เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์ "ราชอาณาจักรซาอุดีอารเบีย"

เกร็ดความรู้จากประวัติศาสตร์

 

 

"ราชอาณาจักรซาอุดีอารเบีย" เป็นประเทศที่ถือว่าสุราเป็นสิ่งผิดกฏหมาย เนื่องจากสุรานับเป็นสิ่งต้องห้ามในหลักการศาสนาอิสลาม

อย่างไรก็ดีกฏหมายการห้ามยุ่งเกี่ยวกับสุราในราชอาณาจักรนั้นได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังภายหลังจากการสวรรคตของ "สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอาซิส" ในปี พ.ศ.๒๔๙๖

ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ราชอาณาจักรซาอุดีอารเบียเปิดสัมปทานรัฐให้บริษัทน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาเข้าสำรวจและผลิตน้ำมันในซาอุดีอารเบียอย่างกว้างขวาง

และบรรดาชาวอเมริกันที่เข้ามาทำงานก็ยังนิยมดื่มสุรากันอย่างเปิดเผยในแคมป์บริษัทของตน สร้างความไม่สบายใจให้กับบรรดาเจ้าถิ่นชาวอาหรับเนื่องจาก "สุรา" เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดมากกว่าพันปีแล้ว

แต่ยังถือเป็นข้ออนุโลมได้บ้าง ด้วยเหตุผลว่าชาวอเมริกันชนมิใช่มุสลิมและมิได้มาตั้งรกรากอาศัยเป็นการถาวรในแผ่นดินซาอุดีอารเบียแห่งนี้

ความพยายามในการบังคับใช้กฏหมายห้ามสุราได้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นทางการภายในปี พ.ศ.๒๔๙๖ ภายหลังจากการสวรรคตของ "สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอาซิส" ซึ่งรัฐบาลซาอุดีอารเบียภายใต้การนำของ "สมเด็จพระราชาธิบดีซาอูด" พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ และ "มกุฏราชกุมารเจ้าชายไฟซอล" ได้ทรงประกาศใช้

ส่งผลให้มีการสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับสุราอย่างเคร่งครัดต่อบรรดาอเมริกันชนหรือคนงานทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิมก่อนจะพัฒนาเป็นการห้ามโดยทั่วไปมาจนถึงปัจจุบัน.

 

#KSAseries

#PrinceAlessandro

10-07-2017

 

รูปที่่ 1 "3 Kings of Kingdom"

"สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอาซิส" ทรงประทับนั่ง

"สมเด็จพระราชาธิบดีซาอูด" ทรงยืนเบื้องขวาของรูป

"สมเด็จพระราชาธิบดีไฟซอล" ทรงยืนเบื้องซ้ายของรูป

สังเกต "ฉลองพระเนตร" (แว่นตา) อันเป็นอุปกรณ์สำเร็จจากตะวันตก เข้ามาในราชสำนักซาอุดีอารเบียอย่างกว้างขวาง จนบรรดาเจ้านายสวมใส่อย่างไม่เคอะเขิน.

 

รูปที่ 2 บรรยากาศการทำงานของบริษัท "Aramco" ยักษ์ใหญ่ทางพลังงานของโลก ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในทะเลทรายซาอุดีอารเบีย ดำเนินกิจการจากสัมปทานรัฐซาอุดีอารเบียร่วมกับสหรัฐอเมริกามานับตั้งแต่วิทยาการการฉายรูปยังเป็นรูปขาวดำอยู่.

 

รูปที่ 3 ผมชอบรูปนี้

เครื่องบินของ "อนาคตราชอาณาจักร" ตระหง่านท่ามกลางอูฐและปศุสัตว์อันกำลังจะเป็น "อดีต" ของแผ่นดินแห่งนี้มาอยู่ในรูปเดียวกัน.