ติดตามการสัมภาษณ์พิเศษ (Live) หัวข้อ "ความเป็นมาของการสัมมนาอิสลามศึกษาระดับโลก"

2017-07-06 10:00
2017-07-06 11:30
 

 

ติดตามการสัมภาษณ์พิเศษ (Live)

หัวข้อ "ความเป็นมาของการสัมมนาอิสลามศึกษาระดับโลก"

 

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต

(รองผู้อำนวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษา)

 

เเละ อ.อุสมาน ราษฎร์นิยม

(เลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษา)

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

เวลา 10.00 - 11.30 น.

 

ถ่ายทอดสดผ่านเพจตามลิ้งค์นี้

www.facebook.com/CIS.PSU.PN/

www.facebook.com/iisc2017/