ขอเชิญผู้สนใจมาร่วมเป็น "อาสาสมัครจัดการขยะเพื่อบ้านเรา"

2017-07-07 13:30
2017-07-07 18:30

คลอดแล้วกำหนดการทั้งสามจังหวัด

#อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเพื่อว่าท่านสามารถปลีกตัวออกมาร่วมได้น้าร

กำหนดการ

#อาสาจัดการขยะ ณ บ้านเรา( นราธิวาส )

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

เวลา 13.00-13.30 น. รวมตัวกัน ณ วงเวียง(คนเดิน) หาดนราทัศน์

เวลา 13.30 น. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม พร้อมแบ่งทีม

13.40 น. แยกย้ายทำความสะอาด ตามจุดที่แต่ละทีมรับผิดชอบ

15.00 น. รวมตัวกันที่หาดนราทัศน์ เริ่มถอดบทเรียน เริ่มจากการ

-แนะนำตัว

-กล่าวความรู้สึก

-สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

-ปัญหา อุปสรรค

-วิเคราะห์สาเหตุการเกิดขยะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่กิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

16.00 น. สรุปปิดวงคุย/เดินทางกลับ

**หมายเหตุ เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และ กรณีโฟสต์ภาพกิจกรรมในเฟสบุคให้ติดแฮชแทค #อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา

......................................................................

กำหนดการ

อาสาจัดการขยะ ณ บ้านเรา(ยะลา )

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

เวลา 13.00-13.30 น. รวมตัวกันที่ พร้อมกัน ณ สนามช้างเผือก

เวลา 13.30 น. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม พร้อมแบ่งทีม

13.40 น. แยกย้ายทำความสะอาด ตามจุดที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ

14.40 น. โยกย้ายทีม ไปยัง พรุบาโก จังหวัดยะลา

15.00 น. แยกย้ายทำความสะอาด ตามจุดที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ

16.00 น. รวมตัวกันที่ลานหญ้าในพรุบาโก เริ่มถอดบทเรียนเริ่มจากการ

-แนะนำตัว

-กล่าวความรู้สึก

-สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

-ปัญหา อุปสรรค

-วิเคราะห์สาเหตุการเกิดขยะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่กิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

17.00 น. สรุปปิดวงคุย/เดินทางกลับ

**หมายเหตุ เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และ กรณีโฟสต์ภาพกิจกรรมในเฟสบุคให้ติดแฮชแทค #อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา

..............................................................

กำหนดการ

อาสาจัดการขยะ ณ บ้านเรา(ปัตตานี)

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

เวลา 13.00-13.30 น. รวมตัวกันที่ หน้าตึกส้ม มอ.ปัตตานี

เวลา 13.30 เดินทางไปที่มัสยิดกรือเซะ เริมลงมือปฏิบัติการ จัดการขยะ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ชักชวนให้มาเก็บขยะพร้อมกัน

14.30 เดินทางไปที่สวนสมเด็จ แถวใต้สะพานสกายวอค หลังสวนสมเด็จฯและบริเวณรอบข้าง

15.00 รวมตัวกันที่ลานหญ้าริมบึงในสวนสมเด็จฯ เริ่มถอดบทเรียนการ

-แนะนำตัว

-ความรู้สึก

-สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

-ปัญหา อุปสรรค

-วิเคราะห์สาเหตุการเกิดขยะ แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

16.00 น. สรุปปิดวงคุย/เดินทางกลับ

**หมายเหตุเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและ กรณีโฟสต์ภาพกิจกรรมในเฟสบุคให้ติดแฮชแทค #อาสาจัดการขยะเพื่อบ้านเรา