สื่อสาธารณะ คืออะไร?

2017-07-05 14:00
2017-07-05 17:00

 

#สื่อสาธารณะ คืออะไร? ...

 

สื่อสาธารณะแบบไหนที่จะตอบโจทย์สังคม?

 

สื่อสาธารณะแบบไหนที่จะมีประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนไทยในศตวรรษนี้?

 

สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชวนมาหามุมมองใหม่ๆ ต่อประเด็น ‘สื่อสาธารณะ’ ในสังคมไทย

 

ในเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเชิงสร้างสรรค์ The Creative Forum “วงแชร์: สังคมไทยประมาณนี้ สื่อสาธารณะประมาณไหน" ร่วมมองอนาคตใหม่สื่อสาธารณะ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ Convention Hall 2 อาคาร D ชั้น 2 ไทยพีบีเอส

 

เปิดพื้นที่ของการนำเสนอ ทบทวน ถกเถียง ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบสื่อสาธารณะในเชิงความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันให้ไปไกลกว่าข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

กับวิทยากร

• จอน อึ๊งภากรณ์ อดีตกรรมการนโยบายฯ ด้านประชาสังคม ของไทยพีบีเอส **

• ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด

• วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะทำงานโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)

• รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ

• อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)

 

ผู้ดำเนินรายการ : โกวิท โพธิสาร และหทัยรัตน์ พหลทัพ

 

หมายเหต : ** วิทยากรรอการประสาน

 

มี #ชมสด ผ่านเพจ นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)

 

คลิกเข้าร่วมและติดตามกิจกรรม :https://www.facebook.com/events/151197348772116/?ti=cl